Gepersonaliseerde keuzehulpen op basis van patiënt kenmerken en uitkomstinformatie.

Aangeboden vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier.

Winq is een online platform voor het ontwikkelen, delen en distribueren van gepersonaliseerde digitale keuzehulpen om Samen Beslissen tussen patiënt en zorgverlener te bewerkstelligen.

OntwikkelOntwikkelOntwikkel

Ontwikkel

Je kan vandaag starten met het ontwikkelen van een keuzehulp.

DeelDeelDeel

Deel

De centrale plek om jouw keuzehulp te delen met andere zorginstellingen, artsen en patiënten.

DistribueerDistribueerDistribueer

Distribueer

Distribueer je keuzehulp in de dagelijkse praktijk door te koppelen met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)-systeem van het ziekenhuis.

Winq Designer

Nieuwe keuzehulp maken? Ben jij een arts-assistent, medisch specialist, onderzoeker of patiëntenvereniging en wil jij een nieuwe keuzehulp ontwikkelen? Bekijk de online tool, en start vandaag! (LIVE; April 2018)

Winq Designer

Public Library

Heb jij een keuzehulp ontwikkeld en wil je deze delen met de wereld zodoende dat wij van elkaars werk gebruik kunnen maken? Wil je bestaande keuzehulpen inzien? Bekijk de bibliotheek voor een compleet overzicht. (Live zomer 2018)

Public LibraryPublic Library

Winq Distribute

Wil jij de keuzehulp toepassen als onderdeel van jouw dagelijkse praktijk? Geïntegreerd aanbieden vanuit het EPD aan de patiënt en uitkomstinformatie automatisch laten terugschrijven naar het EPD?

Wij zijn de begeleidende factor tussen de implementatie tot aan de structurele toepassing en evaluatie. We stemmen samen het beste moment voor gebruik en integratie af waarna we de keuzehulp in het EPD integreren.

Jouw team wordt getraind op deze solution. De resultaten worden gemeten waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Onze structurele betrokkenheid zorgt voor een gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverlener en de patient.

Winq Distribute

Uitkomstinformatie delen met de patiënt én zorgverlener, en terugschrijven naar het EPD wordt mogelijk gemaakt door onze koppeling met het EPD. Ontwikkeld in samenwerking met AMC/VUmc.

Meer weten?
Neem contact op

Over Winq

Purpose

Winq gelooft in de kracht van verbinden. Uiteindelijk zal het verbinden van multidisciplinaire teams kwaliteit van leven voor andere mensen veranderen. Daarom hebben wij het product Winq opgericht. Winq is een online platform dat zorgprofessionals en patiënten in hun kracht zet. Van patiënten tot zorgverleners, iedereen speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces in het maken van het best mogelijke behandelplan. Winq stimuleert patiënten en zorgverleners om een waardevol gesprekspartner voor elkaar te zijn, om zodoende de juiste te beslissing te nemen, gezamenlijk.

Winq, voor zorgverleners

In een wereld waar tijd een waardevolle commodity is geworden in de dagelijkse zorg, zijn zorgprofessionals continue op zoek naar oplossingen om elke seconde juist in te zetten om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Winq biedt een online oplossing om makkelijk waardevolle zorginformatie te ontwikkelen, delen en presenteren in de vorm van een dynamische keuzehulp. Zodoende brengt Winq patiënten en zorgverleners dichter bij elkaar in het maken van een gezamenlijk beslissing door deze gepersonaliseerde informatie volledig geïntegreerd aan te bieden in het EPD systeem.

Winq, voor patiënten

In een wereld waar 40% tot 80% van de informatie wordt vergeten door patiënten die door zorgverleners wordt verteld, zijn patiënten actief op zoek naar betrouwbare bronnen om actief deel te nemen in het besluitvormingsproces bij het kiezen van het best mogelijke behandelplan. Niemand anders dan de patiënt zelf, is een expert op zichzelf. Winq biedt patiënten waardevolle gepersonaliseerde informatie om hen te ondersteunen in het maken van een gezamenlijk besluit met de zorgverlener.

Oprichters

Winq is opgericht door Lukas van Delft en Renske de Bruine.

Renske de Bruine ondervond aan levende lijve – net als vele anderen – in de praktijk dat patiënten en familieleden beter geïnformeerd kunnen worden. Lukas ondervond vanuit zijn positie als senior IT consultant op het gebied van patient centered care binnen AMC/VUmc, dat zorginstellingen IT systemen veel efficiënter kunnen inzetten. Op basis van de praktijk ervaring van Renske en de technische kennis van Lukas is Winq opgericht, om zodoende de kwaliteit van zorg te verbeteren en waardevolle tijd beter in te zetten om onnodige kosten te besparen.

Uit eerbetoon aan de moeder van Renske – Karin de Bruine -Winkler (meisjesnaam) – is “Winq” ontstaan.

Vacatures

Ervaren Angular front-end developer

Ervaren Angular front-end developer

Wij zijn op zoek naar een excellente front-end developer die design perfect kan vertalen naar betoverende web-based applications.

Bovendien zullen we, omdat we een development omgeving voor eenvoudige en flexibele digitale keuzehulpen zullen ontwikkelen, intensief samenwerken met back-end development om een robuuste en schaalbare algemene architectuur te bouwen waarin het frontend framework een prominente rol speelt.

Taken (opgebouwd vanuit prioriteit):
1. Vertaal webpagina designs inclusief angular2 componenten naar de exacte lay-out en styling.
2. Development van gespecialiseerde angular2 componenten
3. Development van een flexibele development omgeving (mogelijk drag en drop) waarbij angular2 componenten gemakkelijk in de juiste volgorde kunnen worden gezet.

Skills:
– Web en Angular2 component layout/styling
– Angular2 component development

Technology
– TypeScript/JavaScript
– Angular2 (of AngularJS, React, Vue.js)
– HTML/HTML5
– SASS/LESS/CSS

Backend context
ASP.NET Core combined with SQL en/of NoSQL on Azure

Ervaren ASP.NET/ Azure back-end developer

Wij zijn op zoek naar een excellente back-end developer die zeer bekwaam is in schaalbare en robuuste datamodellen, web-API’s en veilige tenant-architecturen (verspreid over cloud en on premise). De back-end developer heeft perfecte kennis van de behoefte en taal van de front-end developer.

Verder gaan we een ontwikkelomgeving realiseren voor eenvoudige en flexibele digitale besluitvorming (door middel van een drag-and-drop-componentomgeving), de kandidaat zal intensief samenwerken met front-end development om een robuuste en schaalbare algemene architectuur te bouwen waarin zowel het front-end framework als de back-end prominente rollen spelen.

 

Welke skills je nodig hebt?
Het is belangrijk dat je kennis hebt van coderen en er ook echt van houdt. Je bent daarnaast een echte teamplayer. Je zult deel uitmaken van een cross-functioneel team, dus jouw technische kennis telt echt. Je krijgt kicks door hindernissen voor het team weg te nemen.

 • Ontwerp en implementeer een op maat gemaakte content management-omgeving (datamodellen en web-API’s), perfect geschikt voor dynamisch samengestelde SPA’s
 • Ontwerp en implementeer een robuust beheersmodel (beheers op afstand, auto-implementatie versies, et cetera) Voor huurders verspreid over Cloud (Azure) en op locatie
 • Cloud-services ontwerpen en implementeren (Azure)

 

Technologie

 • ASP.NET Core
 • SQL and/or NoSQL
 • Azure
 • SOLID, DRY, Design Patterns
 • Web services
 • Authenticatie

  Frontend context Angular (versie 2 en verder)

Neem contact op